γράμμα


γράμμα
буква
- γράμματα

Ancient Greek-Russian simple. 2014.